• img

Haryt

EN10210 Deňiz meýdany gönüburçly polat turbasy

Ady:Düşnüksiz kwadrat / gönüburçly polat turba

Standart:EN10210

Görnüşi: Gyzgyn togalanan / sowuk togalanýar

Baha: S235 / S275 / S355 (JR / J0 / J2)

Galyňlyk: 0,5-40mm

Giňligi:10-800mm

Boý: 10-800mm

Çydamlylyk:± 5%, ± 1%, ± 10%

Milliň synag şahadatnamasy: EN10204 3.1

Gaýtadan işlemek:Forma kesmek / Kebşirlemek we ş.m.

Standart:EN10210


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Kwadrat turba we gönüburçly turbaespolat turbanyň deň we deň däl uzynlygy.Aýlanyşdan soň polatdan ýasalýar.Adatça zolak açylmaýar, tekizlenýär, egrelýär, tegelek turba emele getirmek üçin kebşirlenýär we soňra inedördül turba togalanýar we soňra gerekli uzynlyga bölünýär..

Düşnüksiz inedördül turba, çukur kesilen uzyn polat zolak bolup, töwereginde tikiş ýok.Polat turbalaryň içi boş kesiş bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallar ýaly suwuklyklary daşamak üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.

ASD (1)

Himiki düzümi

Galyň diwar meýdany we gönüburçly turbalaryň spesifikasiýa ululyklary ätiýaçda

Önümiň ady Ölçegi Diwaryň galyňlygy Önümiň ady Ölçegi Diwaryň galyňlygy

Kwadrat turbalar

20 * 20 1.3-2.5

Gönüburçly turbalar

20 * 30 1.3-2.5
25 * 25 1.3-2.75 20 * 40 1.3-2.75
30 * 30 1.3-2.75 25 * 40 1.3-2.75
40 * 40 1.3-3.75 30 * 50 1.3-4.75
50 * 50 1.3-5.75 30 * 60 1.3-4.75
60 * 60 1.3-5.75 40 * 50 1.3-4.75
70 * 70 1.3-5.75 40 * 80 1.3-4.75
80 * 80 1.3-5.75 50 * 70 1.3-4.75
90 * 90 1.3-5.75 50 * 80 1.3-4.75
100 * 100 1.5-12 60 * 90 1.3-4.75
120 * 120 2.5-12 50 * 100 1.3-5.75
140 * 140 2.75-16 50 * 150 1.3-5.75
150 * 150 2.75-16 60 * 160 1.3-5.75
160 * 160 3.0-16 100 * 150 2.5-16
180 * 180 3.0-16 100 * 200 2.5-16
200 * 200 3.0-16 150 * 250 2.5-16
250 * 250 4.75-20 150 * 300 2.5-16
300 * 300 4.75-20 200 * 300 5.5-20
400 * 400 4.75-20 200 * 400 5.5-20
500 * 500 4.75-20 400 * 600 5.5-20

Bellik: Specialörite ululyklar we polat derejesi düzülip bilner

Kwadrat turba we gönüburçly turba ulanylyşy

Esasan in engineeringenerçilik gurluşygynda, aýna perde diwary, gapylar we penjireler bezegi, polat gurluşy, garawul, maşyn öndürmek, awtoulag öndürmek, öý enjamlary öndürmek, gämi gurluşygy, konteýner öndürmek, elektrik, oba hojalygy gurluşygy, oba hojalygy ýyladyşhanalary, welosiped tekerleri, motosikl tekjeleri, tekjeler , fitnes enjamlary Suw we gaz, gaz, lagym, howa, ýyladyş we beýleki suwuk transport, ýangyn we goldaw, gurluşyk we beýleki meýdanlar ..

Hil barlagy

ASD (2)

- Tejribesi bolan hünärmen QC işgärleri önümleri tötänleýin barlaýarlar.

- Milli akkreditlenen laboratoriýa şahadatnamasy

- SGS, BV ýaly alyjy tarapyndan bellenen / tölenen üçünji tarapdan barlagy kabul ediň.

- Malaýziýada, Indoneziýada, Singapurda, Filippinlerde, Awstraliýada, Peruda we Angliýada müşderiler tarapyndan ykrar edildi.ISO9001 / 18001 we ş.m. şahadatnamalarymyz bar.

- Gözleg: Dartyş synagy, hasyl synagy, tekizlemek synagy, egilmek synagy, himiki düzümi we ş.m.

Bukja

Bukjalar boýunça, her daşy 3 tonnadan kiçi, daşky görnüşi üçin
Diametri tegelek çyzyk, her topbak 4 - 8 polat zolakly.
20 fut konteýnerde uzynlygy 6000mm
40 fut gapda ölçegi, uzynlygy 12000mm
Köp gämi bilen ýük ýükleri köp ýük bilen pes we uly
Agyr ululyklary konteýnerlere ýükläp bolmaýar, köp ýük bilen iberip bolýar

ASD (3)

  • Öňki:
  • Indiki: