• img

Haryt

  • ASTM AISI 1212 1215 1140 1144 Mugt kesiş polat paneli

    ASTM AISI 1212 1215 1140 1144 Mugt kesiş polat paneli

    ASTM AISI 1212 1215 1140 1144 Mugt kesiş polat, ýokary kükürtli orta pes uglerod erkin kesýän polatdyr, 10 # 25 # 35 # 45 # polat bilen deňeşdirilende has gowy kesiş öndürijiligi, ASTM 1212 1215 1140 1144 gurallaryň ömrüni dört esse artdyryp biler. gezek öndürijiligini 30% ýokarlandyryň we has güýçli we gaty bolýar.

  • ASTM AISI 12L13 12L14 12L15 Mugt kesiş polat paneli

    ASTM AISI 12L13 12L14 12L15 Mugt kesiş polat paneli

    12L13 12L14 12L15 mugt kesilen gurluş polatdyr.Mugt kesýän polat, kesmek aňsat polat görnüşidir (öwrmek, üwemek, çekmek, meýilleşdirmek, burawlamak we ş.m.), awtomat polat hökmünde gysgaldylan awtomatiki gurallary gaýtadan işleýän polat hökmünde hem bellidir.aňsat kesiş gurluş polat, aňsat kesýän polat aňsat (öwrüm, üwemek, çyzmak, meýilleşdirmek, burawlamak we ş.m.) awtomat polat diýlip atlandyrylýan awtomatiki maşyn gurallaryny gaýtadan işleýän polat hökmünde hem tanalýar.Işleýiş awtomatizasiýasyna we akym liniýasynyň önümçiligine uýgunlaşmak üçin öndürilýär.